Verkoop  


‘Ons bedrijf is aangesloten bij de GMO erkende telersvereniging Van Nature u.a, de verkoop van onze producten geschiedt uitsluitend via Van Nature’.


Telerscoöperatie Van Nature ua is een vereniging met 101 leden.

De telers van Van Nature zijn dagelijks in de weer om een vers, gezond en smakelijk assortiment groenten te telen, zowel in kassen als in de vollegrond.


Aubergines, komkommers en paprika’s, pepers en tomaten in diverse variaties vormen het grootste deel van het Van Nature assortiment, aangevuld met spruiten.

Met een areaal kasgroenten van zo’n 600 hectare en een areaal van bijna 200 hectare vollegrondsgroenten is Van Nature een belangrijke partij in de afzet van Nederlandse groenten.


Van Nature verkoopt de producten van de aangesloten telers in een ketensamenwerking met vier handelspartners. Door strakke regie, korte lijnen, efficiency in de keten en directe aansluiting bij eindklanten, realiseert Van Nature de juiste marktpositie en een optimaal resultaat voor de aangesloten telers. Klant- en marktgericht ondernemen is de sleutel in Van Nature’s toekomstvisie.


Van Nature verzorgt naast de verkoop van de producten ook de administratie, voedselveiligheid, kwaliteitsbegeleiding, automatisering, promotie en marketing in het ketenproces. Met ondermeer centrale inkoop van teeltmaterialen en vernieuwende productconcepten biedt Van Nature ondersteuning in de teelt en afzet van de kwalitatief hoogwaardige producten van de aangesloten leden.

ContactContact.htmlContact.htmlshapeimage_2_link_0

Verkoop

BedrijfBedrijf.htmlBedrijf.htmlshapeimage_3_link_0
TeeltTeelt.htmlTeelt.htmlshapeimage_4_link_0
ImpressieImpressie.htmlImpressie.htmlshapeimage_5_link_0
HomeHome.htmlHome.htmlshapeimage_6_link_0